• Lunnevads folkhögskola Bild och formlinjen 1974-76
  • Färglära och komposition för professor K-G Nilsson 1975
  • Separatutställning på Galleri Källsprång 1977
  • Linköpings Domkyrka 2014 med installationen "Den Heliga Treenigheten"
  • Liljevalchs Vårsalong 2015 med Skulpturen Lost2.
  • Separatutställning på Galleri Skådebanan i Linköping 2017

 

 

 

 

 

 

  • Sjuksköterskeexamen 1986
  • Arbetat som Sjuksköterska på Barn och Ungdomskliniken i Linköping 1986-1999
  • Arbetat som Produkspecialist på Medtronic AB 1999-2008
  • Arbetet som Forskningssköterska på Berzelius Clinical research Center AB  2008-2010